BEDRIJFSPLAN

Het maken van een bedrijfsplan helpt u om te benoemen,  waar u voor staat en wat u op kortere en langere termijn wilt realiseren. Voor organisaties is het maken van een bedrijfsplan ook van belang,  om met het team een gezamenlijke focus te krijgen op de te creëren waarden, zowel de financiële waarde als de toegevoegde waarde voor de klant, de samenleving en de medewerkers.

We maken altijd een aanpak op maat. In bijgaande tekst krijgt u een inkijkje in onze aanpak.

1. Bedoeling

Wat is de bedoeling van uw organisatie? Welke activiteiten dragen bij aan de bedoeling van uw organisatie .Wat zijn kernwaarden, kernkwaliteiten en ambities? Antwoord op deze vragen geeft richting en wordt vertaald in strategische doelen.

2. Omgeving

Welke ontwikkelingen zijn van belang voor uw organisatie en welke veranderingen zijn er de komende tijd te verwachten? Wat betekent dit voor uw marketingaanpak?

3. Business

Wie zijn uw klanten? Wat is uw aanbod? Hoe organiseert u dat? Uw bedrijfsplan werkt met een businessmodel dat financieel klopt, waarde toevoegt voor uw klanten en een positieve bijdrage levert aan de samenleving en aan ( de mensen in) de organisatie. Uw business wordt getalsmatig vertaald in investerings- en exploitatiebegrotingen

4. Ten slotte

Het proces om tot een goed en gedragen bedrijfsplan te komen, kan door ons worden ondersteund door opstellingen. Zie daarvoor bij Systemisch Coachen meer informatie.

 

‘Benoemen waar u voor staat en wat u op kortere en langere termijn wilt realiseren’.