LOPENDE PROJECTEN

WerkVaardig

WerkVaardig

Werken en ondernemerschap lopen als een rode draad door mijn leven. Met WerkVaardig heeft u de mogelijkheid om uw sociale mediamarketing en/of uw administratie (deels) aan ons uit te besteden. Voor meer informatie zie www.werkvaardig.nl.

 

Cesim

SiMTeam

Voor € 1.995, exclusief btw, kunt u in november met uw team meedoen aan de simulatie siMTeam. Voor meer informatie zie www.cesim.nl

Het is niet eenvoudig om als team samen beslissingen te nemen, die bijdragen aan een gezonde organisatie. De simulatie siMTeam geeft u de kans zich als team te ontwikkelen in het goed op elkaar afstemmen van alle bedrijfsbeslissingen, rekening houdend met (on)verwachte besluiten van de concurrenten en veranderende marktomstandigheden. Uw team werkt onder begeleiding van mij of een andere deskundige teamcoach, waarbij u inhoudelijk en procesmatig werkt aan het versterken van uw besluitvorming vanuit de piramide van Lencioni (2002).

Startsein

Verheldering

Bij de Verheldering in Hoofddorp verzorg ik masterclasses over organisatieopstellingen, tafel- en bronnenopstellingen en loopbaanopstellingen. Hier heb ik in het verleden ook zelf mijn opleidingen systemisch werken en waarnemen gedaan, zie www.verheldering.nl

Maasdam en Van Veen

Maasdam en Van Veen

Bertjan Maasdam en ik werken graag samen om (management)teams te versterken. We bieden trainingen, en coaching aan. We gebruiken hierbij onder meer de piramide van Lencioni en opstellingen als instrument. We combineren vakmatige deskundigheid met procesbegeleiding en werken graag resultaatgericht.

Voor meer informatie zie www.maasdamenvanveen.nl.

Startsein

Startsein

Op weg naar werk, als zelfstandige of in loondienst met startsein helpen we u om dit mogelijk te maken. Voor meer informatie zie startseininfo.nl.

 

Torenfonds

Torenfonds

Gemiddeld ongeveer 1 dagdeel per week vrijwilligerswerk, voor mij is dat vanzelfsprekend. Ik doe dat nu vooral met mijn inzet voor het Torenfonds. Dit is een initiatief van actieve bewoners van Zutphen. Het Torenfonds heeft de ambitie op termijn een belangrijke verbindende factor te worden in de Zutphense samenleving. Mede dankzij de inspanning van het Torenfonds kunnen in de gemeente Zutphen mooie maatschappelijk waardevolle initiatieven mogelijk gemaakt worden.

Voor meer informatie: zie www.torenfonds.nl

 

Cambio

Cambio

Cambio is een buurtbeheerbedrijf in Deventer. Sinds 2012 maakt Cambio onderdeel uit van Circulus/Berkel. Samen met Ton Swagten voer ik momenteel een opdracht uit voor Cambio. Meer info: www.cambio.nl

Uw Project?

Uw project?

Graag voeg ik waarde toe aan uw persoonlijke ontwikkeling of de ontwikkeling van uw bedrijf. Wilt u meer weten over de mogelijkheden neemt u dan contact met mij op.