WAARDECREATIE

Mensen

Ieder mens en elke ontmoeting is van betekenis. Door elkaar te ontmoeten, kunnen er mooie verbindingen ontstaan en kunnen mensen zich ontwikkelen op de wijze die bij hun kernwaarden past.

Hoe kun je helderheid, vrolijkheid en vrede in je bewustzijn bereiken? Hoe kun je je als mens steeds verder ontwikkelen?

Bewustwording en open communicatie, luisteren zonder te oordelen. Dat is niet altijd eenvoudig. Verborgen patronen en dynamieken in de systemen waarvan we deel uitmaken, zijn vaak verstorend.

Graag coach ik u bij uw vraagstukken. Met systemische coaching ontdekt u verborgen patronen en dynamieken in de systemen waar u deel van uitmaakt.

 

Organisaties

Het systeemdenken is een benadering die kijkt naar het geheel. Er wordt vooral gekeken naar de wisselwerking tussen verschillende deelsystemen en naar de plaats van een (deel)systeem in het geheel. Organisaties zijn herkenbaar en voortdurend in interactie met de omringende systemen.

Een gezonde organisatie kent haar bedoeling en weet welke waarden zij toevoegt voor de klanten, de medewerkers en de samenleving. De organisatie kent ook haar oprichter(s) en haar ontstaansgeschiedenis en geeft voortdurend betekenis en inhoud aan de bedoeling van de organisatie, passend bij wat er in de huidige tijd van waarde is.

Wij werken aan duurzame ontwikkeling van mens en samenleving,  met aandacht voor sustainability.

 

‘Ieder mens en elke ontmoeting met mensen is van betekenis’.