DeWerkmakers

Vanuit de bedoeling, naar resultaat

Merkopstelling

Bewustwording en open communicatie

SYSTEMISCH COACHEN

Aandacht voor onderstromen.

PIET VAN VEEN

Met aandacht en vertrouwen

PIET VAN VEEN 

Als zoon van een familie uit de binnenscheepvaart zit het nemen van verantwoordelijkheid, hard werken, loyaliteit en behoefte aan vrijheid mij in de genen.

Sinds 2010 ben ik zelfstandig professional en werkzaam als coach, adviseur en trainer.

Mijn werkervaring:

projectleider, coach en trainer bij werkprojecten en voor startende ondernemers
hoofd financiën en projectontwikkelaar bij de stichting Surplus in Twente
directeur bij stichting Oostwerk in Oost Nederland,
winkelstraatmanager
docent en coördinator van meerdere projecten in het HBO-onderwijs.
Bij de begeleiding en ondersteuning van teams om op een goede resultaatgerichte manier samen te werken, maak ik gebruik van de piramide van Lencioni.

Als systemisch coach, werk ik graag met (tafel)opstellingen.

Bij het samen met u maken van bedrijfsplannen, vind ik een goede balans tussen de bijdrage aan de samenleving en de mogelijkheden om voldoende omzet en winst te behalen van belang.

Belangrijke opleidingen:

economie aan de rijksuniversiteit Groningen
opleiding systemisch werken en waarnemen (basis, verdieping en master) bij de Verheldering Hoofddorp.
Ik werk met meerdere zelfstandige professionals samen. Onder projecten in uitvoering treft u daarover meer informatie.

Neem contact op