Bij systemisch werken en waarnemen kijk je niet alleen naar een individu op zichzelf.
Je kijkt naar de context en de interactie binnen systemen. Er is aandacht voor onderstromen, waarvan we ons vaak niet bewust zijn.
Een opstelling is een systeembenadering, die gebruik maakt van de intuïtie van de deelnemers.
In een opstelling kun je eigen vraagstukken en organisatievraagstukken inbrengen. In vele jaren heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van opstellingen.
Voor mij zijn integriteit, nuchterheid en verbinden belangrijke waarden bij de begeleiding.

Hebt u interesse om met mij een vraagstuk in een opstelling te onderzoeken dan heb ik graag dat u contact opneemt.

Merkopstellingen

In 2020 heb ik ben ik me meer gaan verdiepen in merkopstellingen. Ik heb de opleiding merkopstellingen afgerond.
Als casus heb ik de stichting DeWerkmakers ingebracht. Dat heeft ons veel gebracht.

Voor meer informatie over merkopstellingen, zie www.Merkopstellingen.nl.
Ik ben actief deelnemer in het netwerk van de merkopstellers.

Merkopstellingen begeleid ik met name voor stichtingen en het MKB.
Heeft u interesse dan heb ik graag dat u contact met mij opneemt.

Werkopstellingen

Werkopstellingen maken het mogelijk onbewuste kennis te gebruiken voor het nemen van goede beslissingen.
Deze systeembenadering brengt onbewuste kennis, gevoelens en wensen in beeld.
Zo worden alle factoren in kaart gebracht die invloed hebben op de ontwikkeling van de deelnemer en het vinden van werk.
Een werkopstelling zorgt voor een helder inzicht in belemmerende patronen en hoe daar uit te komen.
Doordat je eigen inzicht vergroot wordt, is het risico op terugval kleiner.
Het blijvend realiseren van werk en inkomen dat bij je past, komt zo dichterbij.
De werkopstelling is door de Werkmakers ontwikkeld samen met Wim Jurg (gepromoveerd op merkopstellingen www.merkopstelling.nl).

  1. Voorbereiding opstelling: Samen met deelnemer wordt de belangrijkste 2 elementen uitgekozen om mogelijke interventies te onderzoeken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
  2. Opstelling: De opstelling vindt plaats met een deelnemer, werkopsteller en observant. De gekozen elementen worden in beeld gebracht door middel van projecties. De observant maakt een zo letterlijk mogeijk verslag en neemt foto’s van de belangrijkste projecties.
  3. Verslag: De observant maakt een verslag en deelt die met de deelnemer.
  4. Adviesgesprek: Tijdens adviesgesprek worden de waarnemingen gedeeld en besproken. Afhankelijk van de uitkomsten maken we afspraken over verdere begeleiding.
  5. Nazorggesprek: Als afronding vindt na ca 3 maanden een nazorggesprek plaats.