Werken en leven vanuit innerlijke kracht

Hoe beter organisaties erin slagen hun kernwaarden in de praktijk van alledag tot uitdrukking te brengen, hoe effectiever zij zijn. Hoe beter medewerkers hun persoonlijke kernwaarden / drijfveren in hun werk kwijt kunnen, hoe gemotiveerder zij zullen zijn. Bewust sturen binnen een organisatie op de individuele en collectieve drijfveren is daarom een krachtige insteek voor …

Lees meer Werken en leven vanuit innerlijke kracht